Danh mục đề tài KHCN cấp bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2020

Danh mục đề tài KHCN cấp bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2020

 •   09/06/2019 13:00:00
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
 Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 2128/QĐ-BGTVT ngày 03/10/2018 quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, Vụ Khoa học công nghệ đăng tải Danh mục đề tài cấp bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2020 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.    
Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2019

Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2019

 •   17/07/2018 13:00:00
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
 Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2019
Danh mục đề tài KH &CN dự kiến thực hiện năm 2018 của Bộ GTVT

Danh mục đề tài KH &CN dự kiến thực hiện năm 2018 của Bộ GTVT

 •   17/10/2017 13:00:00
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
  Bộ GTVT vừa thông báo Danh mục đề tài KH &CN dự kiến thực hiện năm 2018 của Bộ GTVT.
Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2017

Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2017

 •   02/06/2016 13:00:00
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
 Vụ Khoa học công nghệ Bộ GTVT vừa công bố Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đưa ra truyển chọn thực hiện năm 2017.
Danh mục các đề tài KHCN cấp bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2016

Danh mục các đề tài KHCN cấp bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2016

 •   27/05/2015 13:00:00
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
 Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 52/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ, Vụ Khoa học - Công nghệ thông tin về danh mục các đề tài KHCN cấp bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2016 đã được Bộ GTVT phê duyệt.
Công bố danh mục đề tài KHCN dự kiến thực hiện năm 2015 của Bộ GTVT

Công bố danh mục đề tài KHCN dự kiến thực hiện năm 2015 của Bộ GTVT

 •   22/06/2014 13:00:00
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
 Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, Vụ Khoa học công nghệ công bố Danh mục đề tài cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2015 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
Danh mục đề tài KH &CN dự kiến thực hiện năm 2014

Danh mục đề tài KH &CN dự kiến thực hiện năm 2014

 •   16/03/2014 13:00:00
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Danh mục đề tài KH &CN dự kiến thực hiện năm 2014.
Danh mục Đề tài KHCN năm 2013 do Viện thực hiện

Danh mục Đề tài KHCN năm 2013 do Viện thực hiện

 •   13/10/2013 13:00:00
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Danh mục Đề tài KHCN năm 2012 do Viện thực hiện

Danh mục Đề tài KHCN năm 2012 do Viện thực hiện

 •   15/03/2012 13:00:00
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Danh mục Đề tài KHCN năm 2011 do Viện thực hiện

Danh mục Đề tài KHCN năm 2011 do Viện thực hiện

 •   15/03/2012 13:00:00
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Danh sách đề tài nghiên cứu KH & CN cấp Bộ năm 2009

Danh sách đề tài nghiên cứu KH & CN cấp Bộ năm 2009

 •   07/11/2009 12:00:00
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Bộ 2022-2023 “Nghiên cứu các phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm theo mô hình hệ đàn hồi nhiều lớp của Viện Asphalt (AI) và đề xuất áp dụng ở Việt Nam”

Hội nghị đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Bộ 2022-2023 “Nghiên cứu các phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm theo mô hình hệ đàn hồi nhiều lớp của Viện Asphalt (AI) và đề xuất áp dụng ở Việt Nam”

 •   21/09/2023 13:00:00
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Bộ 2022-2023 “Nghiên cứu các phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm theo mô hình hệ đàn hồi nhiều lớp của Viện Asphalt (AI) và đề xuất áp dụng ở Việt Nam”, Mã số DT223001, CNĐT: TS. Bùi Ngọc Hưng

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây