Nâng cao vị thế, vai trò của Đoàn Thanh niên Bộ GTVT

Thứ hai - 14/03/2016 13:00. Xem: 277
Chiều 14/3, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ tưởng Bộ GTVT, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ GTVT về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

 

Nâng cao vị thế, vai trò của Đoàn Thành niên Bộ GTVT

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông chủ trì buổi làm việc giữa
Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ GTVT

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thu Hà - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, với những nỗ lực của Ban Thường vụ, BCH Đoàn Thanh niên Bộ, của cả hệ thống tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, nhều chương trình công tác của Đoàn Thanh niên đã cơ bản được thực hiện thành công, tạo ra những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác.

“Được sự quan tâm tạo mọi điều kiện, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ GTVT đã mang lại những bước tiến mới cho hoạt động của tổ chức Đoàn. Hoạt động của Đoàn đã khẳng định được vị trí, vai trò trong tổ chức và được đoàn cấp trên, các cơ sở Đoàn bạn đánh giá cao,cấp ủy Đảng, chính quyền đồng tình ủng hộ, quan tâm” - đồng chí Trịnh Thu Hà nói.

Đồng chí Trịnh Thu Hà nhấn mạnh, uy tín của tổ chức Đoàn Thanh niên Bộ GTVT được nâng cao, vị trí của thanh niên tại các đơn vị dần được khẳng định, đội ngũ lãnh đạo trẻ tại các đơn vị ngàng càng tăng. Những kết quả đó tiếp tục là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tổ chức Đoàn Thanh niên Bộ và tuổi trẻ Ngành GTVT trong thời gian tới.

 

Nâng cao vị thế, vai trò của Đoàn Thành niên Bộ GTVT

Đồng chí Trịnh Thu Hà - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT báo cáo tại buổi làm việc

 

Tuy nhiên, đồng chí Trịnh Thu Hà cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian qua; đồng thời đưa ra giải pháp, phương hướng triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, BCH Đoàn Thanh niên Bộ; tăng cường công tác phối hợp; kiện toàn đội ngũ BCH Đoàn các cấp, củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh...

Theo đồng chí Nguyễn Thành Tưởng - Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Bộ GTVT, khó khăn lớn nhất trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua đó là về nhân sự đoàn các cấp, phương pháp triển khai thực hiện và kinh phí hoạt động hạn chế. Tuy Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ đã yêu cầu các Đoàn cơ sở có hế hoạch hành cộng cụ thể, thiết thực, xây dựng “thương hiệu” Đoàn Thanh niên Bộ, nhưng hiện đang “bối rối”, hoạt động chưa tương xứng với tiềm năng.

Đồng chí Nguyễn Thành Tưởng cho biết, thời gian tới Đoàn Thanh niên Bộ tiếp tục tập trung vào công tác cán bộ, củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; từ năm 2017 - 2018, Đoàn Thanh niên tập trung nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở, tổ chức hoạt động của Đoàn; từ năm 2019 - 2020, tổ chức kiểm tra, tổng kết đánh giá chương trình hành động thực hiện theo Nghị quyết của Đảng ủy Bộ.

 

Nâng cao vị thế, vai trò của Đoàn Thành niên Bộ GTVT

Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phát tờ rơi tuyên truyền bảo đảm TTATGT trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Khuất Việt Hùng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ việc đầu tiên cần phải làm đó là công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho chính Ban Thường vụ, BCH Đoàn Thanh niên Bộ; trong Ban Thường vụ phải phân công rõ từng đồng chí Ủy viên theo dõi, phụ trách các cơ sở Đoàn trực thuộc; đồng thời hàng tháng phải tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai nhiệm vụ công tác cho tháng tiếp theo.

Đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, báo cáo của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ tuy chưa nêu hết những công việc mà Đoàn Thanh niên Bộ đã làm được, nhưng qua sinh hoạt, qua làm việc với một số tổ chức Đoàn đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, một số công việc tổ chức tốt như các hoạt động phát động phong trào thi đua; các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ; tổ chức phong trào tham gia các hoạt động về Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, đã có một số đơn vị tham gia rất tích cực...

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian qua, đồng chí Phạm Công Bổng cho biết, tồn tại lớn nhất của Đoàn Thanh niên Bộ đó là không nắm được cơ sở Đoàn và đoàn viên; cơ sở Đoàn hoạt động như thế nào, Đoàn Thanh niên Bộ không nắm được; ngược lại Đoàn Thanh niên Bộ không chỉ đạo cơ sở hoạt động theo chương trình chung; một số cơ sở Đoàn vai trò của đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở còn hạn chế về năng lực, trình độ...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phạm Công Bổng yêu cầu Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ phải chủ động, tự nghiên cứu tổ chức hoạt động; phải có phương pháp triển khai thực hiện hiệu quả; tự bản thân Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ phải đổi mới phương thức hoạt động, cách thức làm việc, biết chọn công việc làm cụ thể; tập trung kiện toàn các Đoàn cơ sở yếu kém; tổ chức công tác tập huấn cho các thành viên trong Ban Thường vụ, BCH Đoàn Thanh niên Bộ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ tưởng Bộ GTVT đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Ngành GTVT trong thời gian qua; vị trí, vai trò của Đoàn Thanh niên Bộ đã được nâng cao.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cho rằng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Ngành GTVT thời gian qua hoạt động đang còn đơn giản; việc nắm bắt, xây dựng hệ thống cơ sở Đoàn chưa được kiện toàn; tính chủ động chưa cao, trong đó Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ chưa chủ động phối hợp với cấp ủy có cơ sở Đoàn, công đoàn, cơ quan chuyên môn để triển khai công việc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu mục tiêu xuyên suốt hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên là “nâng cao vị thế, vai trò của Đoàn Thành niên Bộ GVT”; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ phải xác định rõ nhiệm vụ trong thời gian tới, trong Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ phải phân công rõ từng đồng chí Ủy viên theo dõi, phụ trách các cơ sở Đoàn trực thuộc; phải kiện toàn đội ngũ BCH Đoàn các cấp và củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ khi tổ chức các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên phải tập trung vào phong trào trọng tâm, trọng điểm; xây dựng các cơ sở mạnh tăng cường phối hợp với các cơ sở Đoàn còn yếu kém; đồng thời triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên Bộ GTVT; tiếp tục triển khai các hoạt động thường niên qua các năm và thực hiện các nhiệm vụ được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ GTVT giao và các chương trình, kế hoạch của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây